Politiske møter – kun på dagtid? – med Kristina Miklavic, Likestillingssenteret

Bør alle politiske møter være på dagtid for å få med flere? Likestillingssenteret har gjennomført en undersøkelse i 145 kommuner og laget en rapport «Møter til besvær». Noen av funna i undersøkelsen er at møtetidspunkter og møtegodtgjøring påvirker hvem som stiller opp i politikken. På Grønn Torsdag kommer Kristina Miklavic og presenterer rapporten.

Rapporten finner du på nettsidene til likestillingssenteret:

https://likestillingssenteret.no/publikasjoner/