Grønt og sosialt: den tredje boligsektor – er det nok?

Miljøpartiet De Grønne er ikke fornøyd med den gjeldende boligpolitikken, og har gjennom tidas løp jobba for å endre den på ulike måter.

Grønn Torsdag har invitert bl.a. Aurora Meland Winger, som er bystyrerepresentant for MDG i Trondheim og som aktivt fronter en tredje boligsektor.