Grønt og sosialt: den tredje boligsektor – er det nok?

Miljøpartiet De Grønne er ikke fornøyd med den gjeldende boligpolitikken, og har gjennom tidas løp jobba for å endre den på ulike måter.

Grønn Torsdag har invitert bl.a. Aurora Meland Winger, som er bystyrerepresentant for MDG i Trondheim og som aktivt fronter en tredje boligsektor.

Digitale rettigheter – Hvor mye overvåkning kan vi tåle?

Høstens tredje Grønne Torsdag handler om digitale rettigheter. Programkomiteen til MDG har i sitt første utkast til partiprogram gjort MDG til et mer forsiktig parti på området. Sammenlignet med tidligere valgprogram er ikke utkastet fra programkomiteen i nærheten av å være like ambisiøst. Er vi i ferd med å bli motløse i møte med teknologigigantene, og hva gjør vi isåfall med det? Hvor mye overvåkning kan du tåle?

Skal det være lov å selge sex?

Hva skal vi mene om prostitusjon, kjøp, salg og bytting av sex? Vi har invitert Bjørg Norli og Ulla Bjørndal fra Pro Sentret til å guide oss gjennom et landskap mange mener noe om, uten kanskje å ha tenkt gjennom hele problemstillingen.

Pro Sentret arbeider sammen med enkeltindivider i solidaritet og med respekt for deres valg i den livssituasjon de befinner seg, og for å erstatte myter og fordommer om prostitusjon med innsikt og kunnskap.

Pro Sentret ble opprettet i 1983 som Oslo kommunes hjelpetilbud for personer med erfaring fra å selge eller bytte sex. I 1993 utnevnte daværende sosialminister Grethe Knudsen Pro Sentret til et nasjonalt kompetansesenter.

Hvor er mennesker i «for mennesker og miljø»?

Medlem av programkomiteen Knut Falk Qvigstad kommer og forsvarer forslaget om en ny miljøavgift på klær, sko m.m. i forslaget til nytt stortingsprogram. Knut vil sette dette forslag inn i en helhet med vår økonomiske politikk og dens sosial profil. Blir det for mye avgifter? Tar vi tilstrekkelig hensyn til «mennesker» i «for mennesker og miljø»?

Matproduksjon fra norske småbruk

Vi har vært så heldige å få leder av Småbrukarlaget, Kjersti Hoff og MDGs Margit Fausko til å komme på Grønn Torsdag. Temaet er småbrukenes rolle i norsk matproduksjon – spesielt grønnsaksproduksjon. Vi får også litt innblikk i Markedshagen på Dokka, drevet av Marte Olsen.

Sjekk gjerne vår YouTube-kanal for å se video.

For mennesker og miljø – et nei til nedbygging av natur

Lage Nøst presenterer førsteutkastet til nytt partiprogram for Miljøpartiet de Grønne på Grønn Torsdag. Programutkastet har allerede fått oppmerksomhet for en skarpere linje mot nedbygging av natur, også ved bygging av hyttefelt.

Innspill må komme innen høringsfristen 14. september 2020.

Er genmodifisert mat en del av løsningen?

Grønn Ungdom vil tillate genmodifisert mat, og mener dette er en del av løsningen. Vi har invitert talsperson i Grønn Ungdom, Teodor Bruu til Grønn torsdag for å diskutere GMO.

I verden i dag møter vi store problemer angående matproduksjon. Flere munner skal mettes, og dagens landbruk fører med seg store miljøproblemer i form av sprøytemiddelbruk og store klimagassutslipp. En modernisering i genteknologiloven, der man åpner for økt bruk av GMO, samtidig som man holder en restriktiv linje i et globalt perspektiv, vil hjelpe Norge å håndtere disse problemene til en større grad enn vi klarer i dag.

Grønn Ungdom vil:
– Endre genteknologiloven fra å være et effektivt forbud til et restriktivt regelverk med større åpning for bruk av GMO på planter, sopp, protister, arkebakterier og bakterier enn dagens regelverk tillater.
– At nytt regelverk skal være i samsvar med føre-var-prinsippet.
– At det norske regelverket skal inneholde hensyn om sosioøkonomiske forhold og jobbe for å fremme biologisk mangfold.
– At Norge skal anerkjenne GMO som en del av løsningen på klima- og naturkrisa.
– At Norge skal anerkjenne GMO som en del av løsningen på sult og fattigdom i verden.
– At Norge skal jobbe for en mye strengere internasjonal regulering av frømonopol og private patenter på genetiske planteressurser.
– At Norge bør bevilge midler til statlig forskning på GMO i et ernærings-, matsikkerhet- og klimatilpasningsperspektiv.

Prosjekt mangfold

Universell utforming er viktig, men ikke det eneste virkemiddelet for å fremme mangfoldet i samfunnsdeltakelse. Vi har alle en lik rett til å delta, men får vi det? Prosjekt mangfold er MDGs eget prosjekt for å fremme mangfoldet og Elan Morgan er spesielt invitert gjest.

Prosjekt Mangfold er MDGs nye prosjekt for å skape mer inkluderende møter, aktiviteter og arrangementer, og sørge for å fjerne barrierer for deltagelse i partiet.

Gruppen jobber for alle former for inkludering og mangfold, og gjennom dette ønsker vi innspill fra så mange av våre medlemmer og andre interesserte som mulig.

  • Hvordan kan vi gjøre MDG mer tilgjengelig og imøtekommende for deg?
  • Hva kan vi tilby for at du kan aktivisere deg mer i politikken, enten innad i partiet, eller utad i lokalpolitikken?
  • Hva slags møter og aktiviteter ville du være interessert i å delta på?

*Hva slags hinder opplever du i dag for å kunne delta aktivt i MDG?

Vi har invitert Elan Morgan til å fortelle oss om prosjektet og for å delta i en dialog sammen med deg og oss andre.

Du kan gi innspill på prosjektets facebookside: https://www.facebook.com/groups/850454282031713/

Møtet kan også ses på video på vår YouTube-kanal.

Energiomstilling etter korona

Vi ser nærmere på energiomstillingen sett i lys av økonomiske hjelpepakker etter koronakrisen og har invitert energipolitisk talsperson Ask Ibsen Lindal i Miljøpartiet De Grønne til å diskutere dette med oss.

Du kan også se presentasjonen på YouTube.