Hvor er mennesker i «for mennesker og miljø»?

Medlem av programkomiteen Knut Falk Qvigstad kommer og forsvarer forslaget om en ny miljøavgift på klær, sko m.m. i forslaget til nytt stortingsprogram. Knut vil sette dette forslag inn i en helhet med vår økonomiske politikk og dens sosial profil. Blir det for mye avgifter? Tar vi tilstrekkelig hensyn til «mennesker» i «for mennesker og miljø»?

Rapport fra USA

Ny Grønn torsdag med inside rapport fra kongressen i USA.
Vi er så heldige å ha fått rådgiver for stortingsgruppa til MDG, Knut Falk Qvigstad til å komme til oss å fortelle om livet og politikken på Capitol Hill i Washington D.C. Knut var hospitant hos en senator høsten 2018 og fikk studert amerikansk politikk grundig fra innsiden.