Borgerlønn

Borgerlønn, også kalt garantert grunninntekt og negativ inntektsskatt, er en økonomisk ytelse til alle innbyggere i et samfunn, tenkt som en betingelsesløs og universell grunninntekt som utbetales uavhengig av sosial status og som er høy nok til at de som mottar den kan leve et liv i verdighet og med mulighet for å delta i samfunnet.

Kjell Magne Fagerbakke sier følgende: 

«Borgarløn er for dyrt» eller har me råd til så mykje fattigdom? er dei to motpolane i økonomisk politikk. Eg har laga eit enkelt skalerbart borgarlønsystem med garantert utbetaling på 2G utan at velferdsstaten kollapsar. Den store utfordringa er ikkje å finansiere ordninga, men å tenke så mykje utanfor boksen at borgarløn blir forstått, populært og brukt.

Vi inviterte ham like godt til Grønn Torsdag.

Alternativt statsbudsjett for 2019

Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett for 2019 viser vi hvordan miljøpolitikk også er bra for gjennomsnittsfamilie og dem som har minst, og at det er fullt mulig å kutte over halvparten av klimagassutslippene våre og likevel forbli en sterk velferdsstat.

Det alternative statsbudsjettet ble presentert på Grønn Torsdag av talsperson Arild Hermstad.

Se også: https://mdg.no/nyheter/et-budsjett-for-mennesker-og-miljo/

Du kan også se video av presentasjonen.