Smultringfestival – hva og hvorfor

Vil du lære mer om smultringøkonomi eller Doughnut Economics? Dette er en bærekraftige økonomiske modell beskrevet av Kate Raworth. Da bør du komme på smultringfestivalen i Tønsberg 16.9-18.9. Her på Grønn Torsdag får du vite mer om festivalen og hvorfor den er viktig.

Borgerlønn

Borgerlønn, også kalt garantert grunninntekt og negativ inntektsskatt, er en økonomisk ytelse til alle innbyggere i et samfunn, tenkt som en betingelsesløs og universell grunninntekt som utbetales uavhengig av sosial status og som er høy nok til at de som mottar den kan leve et liv i verdighet og med mulighet for å delta i samfunnet.

Kjell Magne Fagerbakke sier følgende: 

«Borgarløn er for dyrt» eller har me råd til så mykje fattigdom? er dei to motpolane i økonomisk politikk. Eg har laga eit enkelt skalerbart borgarlønsystem med garantert utbetaling på 2G utan at velferdsstaten kollapsar. Den store utfordringa er ikkje å finansiere ordninga, men å tenke så mykje utanfor boksen at borgarløn blir forstått, populært og brukt.

Vi inviterte ham like godt til Grønn Torsdag.