Er genmodifisert mat en del av løsningen?

Grønn Ungdom vil tillate genmodifisert mat, og mener dette er en del av løsningen. Vi har invitert talsperson i Grønn Ungdom, Teodor Bruu til Grønn torsdag for å diskutere GMO.

I verden i dag møter vi store problemer angående matproduksjon. Flere munner skal mettes, og dagens landbruk fører med seg store miljøproblemer i form av sprøytemiddelbruk og store klimagassutslipp. En modernisering i genteknologiloven, der man åpner for økt bruk av GMO, samtidig som man holder en restriktiv linje i et globalt perspektiv, vil hjelpe Norge å håndtere disse problemene til en større grad enn vi klarer i dag.

Grønn Ungdom vil:
– Endre genteknologiloven fra å være et effektivt forbud til et restriktivt regelverk med større åpning for bruk av GMO på planter, sopp, protister, arkebakterier og bakterier enn dagens regelverk tillater.
– At nytt regelverk skal være i samsvar med føre-var-prinsippet.
– At det norske regelverket skal inneholde hensyn om sosioøkonomiske forhold og jobbe for å fremme biologisk mangfold.
– At Norge skal anerkjenne GMO som en del av løsningen på klima- og naturkrisa.
– At Norge skal anerkjenne GMO som en del av løsningen på sult og fattigdom i verden.
– At Norge skal jobbe for en mye strengere internasjonal regulering av frømonopol og private patenter på genetiske planteressurser.
– At Norge bør bevilge midler til statlig forskning på GMO i et ernærings-, matsikkerhet- og klimatilpasningsperspektiv.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke denne siden, aksepterer du vår bruk av informasjonskapsler.  Les mer