Er genmodifisert mat en del av løsningen?

Grønn Ungdom vil tillate genmodifisert mat, og mener dette er en del av løsningen. Vi har invitert talsperson i Grønn Ungdom, Teodor Bruu til Grønn torsdag for å diskutere GMO.

I verden i dag møter vi store problemer angående matproduksjon. Flere munner skal mettes, og dagens landbruk fører med seg store miljøproblemer i form av sprøytemiddelbruk og store klimagassutslipp. En modernisering i genteknologiloven, der man åpner for økt bruk av GMO, samtidig som man holder en restriktiv linje i et globalt perspektiv, vil hjelpe Norge å håndtere disse problemene til en større grad enn vi klarer i dag.

Grønn Ungdom vil:
– Endre genteknologiloven fra å være et effektivt forbud til et restriktivt regelverk med større åpning for bruk av GMO på planter, sopp, protister, arkebakterier og bakterier enn dagens regelverk tillater.
– At nytt regelverk skal være i samsvar med føre-var-prinsippet.
– At det norske regelverket skal inneholde hensyn om sosioøkonomiske forhold og jobbe for å fremme biologisk mangfold.
– At Norge skal anerkjenne GMO som en del av løsningen på klima- og naturkrisa.
– At Norge skal anerkjenne GMO som en del av løsningen på sult og fattigdom i verden.
– At Norge skal jobbe for en mye strengere internasjonal regulering av frømonopol og private patenter på genetiske planteressurser.
– At Norge bør bevilge midler til statlig forskning på GMO i et ernærings-, matsikkerhet- og klimatilpasningsperspektiv.

Fra klima- og naturkrise til grønn fremtid – landsmøtet til de Grønne 2019

Redaksjonen i Grønn Torsdag har satt sammen noen klipp fra Landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne. Klippene viser noen få av mange highlights og noen kommentarer fra deltakere før, under og etter.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke denne siden, aksepterer du vår bruk av informasjonskapsler.  Les mer